Wrz
15

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportowych związanych z przewozem uczniów

W związku z realizacją projektu „Lepszy start - kształcenie i rozwój kluczowych kompetencji językowych niezbędnych na rynku pracy” szkoła Leader School (LS Monika Dobrzyńska) zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na świadczenie usługi transportowej w zakresie dowozu uczniów do miejsca ich zamieszkania po zakończonych zajęciach dodatkowych w Zespole Szkół w Tuławkach.