Wrz
18

Rozeznanie rynku – zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pt. „Lepszy start - kształcenie i rozwój kluczowych kompetencji językowych niezbędnych na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, LS Monika Dobrzyńska z siedzibą w Różnowie 72 b, 11-001 Dywity przeprowadza rozeznanie rynku na zakup podręczników.

Przedmiotem rozeznania rynku jest zakup:

58 zestawów podręczników do nauki angielskiego metodą BLS Communication wraz z dostępem do platformy internetowej

68 zestawów podręczników do nauki angielskiego metodą Leo English, w tym:
20 zestawów na poziomie Climbers
14 zestawów na poziomie Runners
14 zestawów na poziomie Leapers
20 zestawów na poziomie Flyers

Ilości zamawianych podręczników lub ilości zamawianych podręczników na danym poziomie mogą ulec zmianie, nie więcej niż o 10 sztuk.

Więcej informacji w zapytaniu ofertowym poniżej