Wrz
18

Rozeznanie rynku – zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pt. „Lepszy start - kształcenie i rozwój kluczowych kompetencji językowych niezbędnych na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, LS Monika Dobrzyńska z siedzibą w Różnowie 72 b, 11-001 Dywity przeprowadza rozeznanie rynku na zakup podręczników.

Przedmiotem rozeznania rynku jest zakup:

16 zestawów Get smart 5
(książka ucznia z dostępem do platformy, ćwiczenia oraz reader dla danego poziomu)
11 zestawów Get Smart 6
(książka ucznia z dostępem do platformy, ćwiczenia oraz reader dla danego poziomu)
9 zestawów Full Blast 2
(książka ucznia z dostępem do platformy oraz ćwiczenia)

Wszystkie zestawy, oprócz dostępu do platformy internetowej, powinny być kompletne i zawierać również płyty CD.

Więcej informacji poniżej w Zapytaniu ofertowym