Wrz
20

Rozeznanie rynku – zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pt. „Lepszy start - kształcenie i rozwój kluczowych kompetencji językowych niezbędnych na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, LS Monika Dobrzyńska z siedzibą w Różnowie 72 b, 11-001 Dywity przeprowadza rozeznanie rynku na zakup podręczników.

Przedmiotem rozeznania rynku jest zakup:

25 sztuk materiałów dydaktycznych uzupełniających podręcznik do nauki języka angielskiego dla ósmoklasistów - Gra karciana Don’t Say It! (egzamin ósmoklasisty)

Więcej informacji w zapytaniu poniżej