Wrz
20

Rozeznanie rynku- zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pt. „Lepszy start - kształcenie i rozwój kluczowych kompetencji językowych niezbędnych na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, LS Monika Dobrzyńska z siedzibą w Różnowie 72 b, 11-001 Dywity przeprowadza rozeznanie rynku na zakup podręczników.

Przedmiotem rozeznania rynku jest zakup:

25 sztuk zestawów podręczników przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty obejmujących książkę: Teraz Egzamin Ósmoklasisty. Język Angielski. Repetytorium oraz Teraz Egzamin Ósmoklasisty. Język angielski. Zadania i arkusze egzaminacyjne.

Szczegółowe informacje w załączniku poniżej