Lis
08

Rozeznanie rynku – zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pt. „Lepszy start - kształcenie i rozwój kluczowych kompetencji językowych niezbędnych na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, LS Monika Dobrzyńska z siedzibą w Różnowie 72 b, 11-001 Dywity przeprowadza rozeznanie rynku na zakup podręczników.
Przedmiotem rozeznania rynku jest:
8 sztuk podręczników przygotowujących do egzaminu gimnazjalisty: Egzamin gimnazjalny. Repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony. Wydawca: Egis Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje w pliku poniżej: