Dofinansowania unijne dla Właścicieli i Pracowników przedsiębiorstw

Dofinansowanie dla włascicieli i pracowników przedsiębiorstw.

Prowadzisz mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo? A może jesteś pracownikiem takiej firmy i chcesz podszkolić język obcy?

Leader School Olsztyn jest szkołą języków obcych wpisaną do Bazy Usług Rozwojowych PARP i posiada uprawnienia do prowadzenia kursów językowych dofinansowanych ze środków unijnych. Naszym klientom oferujemy pomoc w uzyskaniu od 60% do 80% dofinansowania do nauki.

Nabór wniosków o dofinansowanie jest ciągły, naukę można rozpocząć w każdej chwili. Dofinansowaniem mogą być objęte zarówno zajęcia grupowe, jak i indywidualne.

Szczegółowych informacji udzielamy w sekretariacie szkoły przy ul. Grunwaldzkiej 18 a (II piętro) w Olsztynie lub telefonicznie pod numerem 887 601 887.