Projekty realizowane w Leader School

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia językowego dla uczestników projektu

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z języka angielskiego dla uczestników projektu pt. „Lepszy start - kształcenie i rozwój kluczowych kompetencji językowych...

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia językowego dla uczestników projektu

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie kursu językowego dla uczestników projektu w Zespole Szkół w Tuławkach.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług transportowych związanych z przewozem uczniów

Protokół z wyboru oferty do Zapytania ofertowego nr 1 z dnia 22.08.2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na zakup sprzętu elektronicznego. Tytuł projektu: „Lepszy start - kształcenie i rozwój...

Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 na zakup i dostawę sprzętu elektronicznego

W związku z realizacją projektu „Lepszy start - kształcenie i rozwój kluczowych kompetencji językowych niezbędnych na rynku pracy” szkoła Leader School (LS Monika Dobrzyńska) zwraca...

Projekt Rozwój kompetencji kluczowych uczniów

Zapraszamy do udziału w projekcie „Lepszy start - kształcenie i rozwój kluczowych kompetencji językowych niezbędnych na rynku pracy” współfinansowanym przez Unię Europejską ze...

Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH